Allah Bir Daha Yazdırmasın

25.04.2014

İstiklal Marşı, bundan 93 yıl önce TBMM'de kabul edildi. İstiklal Marşı, ebediyen var olmaktan ya da yok olmaktan birini seçmek zorunda kaldığımız zamanların destanıdır. Milletin aklında ve kalbinde yaşayan değerlerden oluşturulan İnanç Cephesi, İstiklal Marşı'nın coşkusuyla oluşturulmuş, milli mücadelede başarıya ulaşılmıştır.

İstiklal Marşı'nın imkansız gibi görülenin başarıldığı zamanlarda yazılmış bir destandır.

Bu destan, yazıldığı dönemi aşan, milletimizi oluşturan her bireyin varoluş amacını belirleyen değerlerin manzum manifestosudur. Kimliğimizin kurucu unsurlarını içinde taşıyan bir manzumedir. İdeallerimizin ve mirasımızın temellerinin ve özünün dile gelmiş halidir. Geçmişten kopmadan geleceğe uzanan nizamın yol haritasıdır. Uçsuz bucaksız, iç içe geçmiş dünyaların simgesel anlatımıdır. Adanmışlığın ve kahramanlığın edebî ve ebedi anıtıdır. İstiklal Marşı bizi anlatır. Çünkü Akif, milleti için yaşamıştır. Anlattıkları da, hayatı da milletin hayatıdır. Kendi ifadesiyle, ‘Onu millete hediye ettim; artık o milletindir. Benimle alâkası kesilmiştir. Zaten o, milletin eseri, milletin malıdır’ demiştir.

İstiklal Marşımızı, Akif'imizi ve onun ideallerini yaşamak, nice 93 yıllar yaşatmak, elbette asli sorumluluklarımızdan biridir. Bu coğrafyanın her yöresinde Akifler ve Asımlar'ın yetişmesinde en önemli sorumluluğun bizim omuzlarımızda olduğunu bilerek hareket edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bundan 93 yıl önce kabul edilen Akif'in milletine hediye ettiği ve kendi eserlerinde yer vermediği İstiklal Marşı'mızın ebediyete kadar sürmesini dilerken, Akif'in diliyle, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek, milli şairimizi de rahmet ve minnetle anıyorum.

YAKUP YILDIZ

Köy-Koop Genel Başkanı